Mgr. Ondřej Večeř
vedoucí zaměstnanec strategie CLLD MAS Šternbersko
HLAVNÍ KONTAKTNÍ OSOBA
e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 777 977 070
 
Mgr. Kateřina Černá
projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko (animační pracovnice OP VVV)
e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 604 460 490
 
Mgr. Lenka Rotterová
projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko (animační pracovnice OP VVV)
mob.: +420 728 696 278