Ing. Pavel Horák
Koordinátor tvorby MAP (facilitátor)
reditel@mas-sternbersko.cz

Mgr. Jana Kameníčková
Odborný konzultant
kamenickova@sternberk.cz

Ing. Veronika Machowská, MBA
Projektový manažer
machowska@mas-sternbersko.cz

Doc. PhDr. Irena Smolová, Ph.D.
Koordinátor tvorby MAP (facilitátor)
irena.smolova@upol.cz

Mgr. Ondřej Gardlo
Zpracovatelé MAP (analýzy, strategie)
gardlo@ghcregio.eu

Ing. Dušan Röder
Zpracovatelé MAP (analýzy, strategie)
roder@ghcregio.eu

Josef Londa
Asistent manažera
londa@mas-sternbersko.cz