Zde naleznete odkazy na další důležité a zajímavé informace pro Vás. / 
Тут ви знайдете посилання на іншу важливу та цікаву для вас інформацію.
 
 
 
 
 
Ukrajinské rádio / Українське Pадіо
Český rozhlas zahájil on-line vysílání Ukrajinského rozhlasu / Чеське радіо» розпочало онлайн-трансляцію «Українського радіо
 
 
Časopis Psychologie / Журнал Психологія
Ukrajinská verze různých článku o možných psychologických problémech uprchliků a jejich řešení, ale i o širších problémech této krize. Ukrajinská verze je k dispozici zdarma. / Українська версія різних статей про можливі психологічні проблеми біженців та їх вирішення, а також про більш широкі проблеми цієї кризи. Українська версія доступна безкоштовно.