Konverzační kurzy češtiny pro Ukrajince / Курси чеської розмови для українців
 
První blok kurzu / Перший блок курсу:
25.5.2022 - 29.6.2022
Vždy ve středu od 17.30 do 19.00 hod. / завжди по середах, з 17.30 до 19.00.