Samotným setkáním fokusní skupiny předcházelo dotazníkové šetření, které bylo připraveno ve třech variantách pro širokou veřejnost, dále pro zástupce neziskových organizací a také pro podnikatele působící na území MAS. Sběr dotazníků probíhal v období měsíce března 2021.
Dotazníky byly zveřejněny v tištěné variantě ve Šternberských listech i dalších obecních zpravodajích některých členských obcí, v elektronické verzi na webových stránkách a sociálních sítích MAS, na webových stránkách a sociálních sítích členských obcí a také distribucí prostřednictvím e-mailů na členy MAS.
Návratnost dotazníků byla následující: mezi obyvateli bylo 440 respondentů, za neziskové organizace se vyjádřilo 24 zástupců a z řad podnikatelů jich odpovědělo 11.
Výsledky dotazníkových šetření jsou pro jednotlivé kategorie k nahlédnutí v prokliknutí níže.

Pro veřejnost: https://docs.google.com/forms/d/1bGyLaAbW5N9S7FiEllngNCpJa3OoDR53YkMn6Op9Wpw/edit#responses

Pro zástupce nestátních neziskových organizací: https://docs.google.com/forms/d/1w748uuqpfmOqDFeuukQnusLDN-py047VL1dFcMzKczg/edit#responses

Pro podnikatele: https://docs.google.com/forms/d/1KVrjCgFiNQRcqlflKbthVZwCMya6VDWgjwDui3XZjhc/edit#responses

 

První komunitní setkání k projednání nové Strategie CLLD se uskutečnilo dne 14. 4. 2021, kvůli epidemiologickým opatřením pouze v on-line podobě prostřednictvím programu ZOOM. Printscreen účastníků Focus group:
 

 

Druhé setkání Focus group se díky uvolňování epidemiologických restrikcí mohlo uskutečnit osobně, a to dne 25 5. 2021 v sále Expozice času ve Šternberku. Za dodržení nařízených podmínek se sešlo 28 členů MAS Šternbersko.

Prezenční listina Focus group 25. 5. 2021