Snídali jsme se starosty


Úterý 26. dubna začalo pracovníkům MAS Šternbersko příjemným setkáním se starosty či místostarosty 22 obcí v území. Setkání se uskutečnilo v kuchyni hradu Šternberk. Kromě dobrot jsme zástupcům obcí nabídli také aktuální informace o stavu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), o připravovaných výzvách a možnostech financování projektů obcí a spolků pro budoucí období a o novinkách z oblasti školství. Po úvodním slově starosty města Šternberka a zároveň předsedy Správní rady MAS zahájila setkání ředitelka naší „MASky“ Veronika Machowská s novinkami z fungování organizace.  Vedoucí manažer Ondřej Večeř následně představil většinu plánovaných a konzultovaných projektů v jednotlivých operačních programech. Následně zmínil předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev a přibližnou časovou osu pro realizaci a financování samotných projektů.

Veronika Machowská, ředitelka MAS a hlavní manažerka projektu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP), prezentovala úspěšně zrealizované aktivity jak již ukončených dvou projektů, tak i budoucnost toho nejnovějšího projektu, který je právě v začátcích své realizace.

Akce se zúčastnili také vážení hosté. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Jan Šafařík, který přítomné seznámil s aktuálními výsledky hodnocení žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje a jejich možném navyšování. Zmínil také spolupráci s dalšími institucemi v souvislosti se současnou situací vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině. Druhou milou hostující byla paní Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce, která měla připravenou prezentaci s tipy a možnostmi, jak zvelebit malé obecní knihovny.

Snídaně se zástupci obcí za účelem pravidelného informování o aktuálním dění a možnostech rozvoje se v minulosti stala tradicí, v posledních dvou letech nám je ale přerušila epidemiologická omezení. Avšak pro velký úspěch plánujeme na tyto snídaně navázat dalším podzimním setkáním.