Krajské informační setkání k tématu Co můžeme společně udělat pro zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji?


Zástupci MAS Šternbersko se dne 12. 4. 2022 účastnili krajského informačního setkání k tématu Co můžeme společně udělat pro zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji?

Akce se účastnili zástupci ORP v Olomouckém kraji, kteří mají v gesci vzdělávání, zástupci krajského úřadu jako tvůrce Dlouhodobého záměru vzdělávání v kraji, zástupci MAP, KAP a NPI, statutární zástupci MAS a DSO, zástupci Univerzity Palackého v Olomouci a ZŠ a MŠ.

Cílem akce byla společná diskuse nad otázkami zda je možné ještě lépe zajišťovat podmínky pro rozvoj našich škol a dále profesionalizovat roli zřizovatelů, můžeme cíleně podpořit ředitele škol tak, aby školy řídili co nejlépe a co jsou jejich skutečné potřeby, jak mohou instituce zabývající se vzděláváním spolupracovat?

Součástí akce byla i tisková konference s novináři jejímž cílem bylo informovat o přínosu projektů zaměřených na vzdělávání v Olomouckém kraji (KAP, MAP).