NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2021


MAS Šternbersko o.p.s. získala dne 30. 11. 2021 zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2021 za aktivity v oblasti kariérového poradenství pro žáky základních škol.

Cílem oceněné aktivity “Kariérové poradenství” je realizovat motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání se zohledněním možností uplatnění na trhu práce.

Pro žáky (nejen ze znevýhodněného prostředí) je potřeba nad rámec činnosti, která spadá do výchovného poradenství, cíleně organizovat aktivity směřující k vhodné volbě povolání, dokončení zvoleného oboru, vstupu na trh práce a setrvání v pracovní aktivitě.

Každým rokem ve všech ZŠ ve Šternberku a v ZŠ v Moravském Berouně probíhá tzv. Den kariérového poradenství.

Na Dny kariérového poradenství jsou přizvány zajímavé osobnosti, absolventi škol, zástupci místních firem, pracovníci úřadu práce, chráněné dílny, dětského domova, aktivní rodiče, atd. Snahou je ukázat žákům různé obory a osoby, které se v nich dokázaly prosadit a jsou úspěšné, často i přes své nevýhodné počáteční pozice.

Dále je žákům/rodičům k dispozici ZDARMA Mediátor se zaměřením na vzdělávání, který jim poskytuje podporu a pomoc v oblasti kariérového poradenství.

Více informací viz: www.mas-sternbersko.cz (sekce SPOKEŠ)