Ve Šternberku bylo právě otevřeno nové komunitní centrum!


V objektu Šternberského kláštera bylo otevřeno nové víceúčelové komunitní centrum, které bude sloužit zejména pro sociální, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity občanů města, včetně těch, kteří jsou sociálně vyloučeni či ohroženi sociálním vyloučením nebo mají zdravotní postižení. Jde o kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, terénní sociální služby poskytující pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost. Stmelujícím prvkem celého projektu je hlavně protnutí se všech cílových skupin a jejich potřeb v rámci komunity.

Partnerem projektu komunitního centra je organizace Sociální služby Šternberk, které budou k dispozici nové vhodné prostory pro naplňování poslání organizace. Prostory komunitního centra zahrnující dva sály, kuchyňku a šatnu se sociálním zařízením, budou k dispozici nejen novým, ale i stávajícím organizacím využívajícím další části Šternberského kláštera.

Realizace projektu probíhala od května 2020 do srpna 2021 a byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 6. výzvy MAS Šternbersko zaměřené na sociální infrastrukturu, ze které město Šternberk obdrželo dotaci ve výši 2 375 000 Kč, celkové náklady na rekonstrukci prostor včetně vstupní chodby činily téměř 4,8 milionu korun.