Strategie MAS Šternbersko na období 2021 – 2027 schválena!


Strategie MAS Šternbersko na období 2021 – 2027 schválena!

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šternbersko na období 2021 – 2027 byla schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Dne 3.9.2021 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR a Strategie tak vyhověla všem požadavkům, bez připomínek :-) . Děkujeme všem, kteří se na tvorbě nové Strategie podíleli.

Nyní začneme postupně připravovat tzv. Akční plány pro jednotlivé operační programy, časový rámec závisí na schvalování operačních programů a definování podmínek pro MAS.

Schválená verze Strategie je k dispozici v sekci Dokumenty Strategie 2021-2027.