Je vyhlášena výzva z grantového programu Zelené oázy pro rok 2021


Nadace Partnerství a společnost MOL každoročně vyhlašují výzvu na získání grantu na účely revitalizace školního parku, obnovu ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky. Cílem je vrátit přírodu do města.

V rámci grantu lze získaz až 140 000 Kč na realizaci projektu. Žádosti se podávají do 31. října 2020.

Na co všechno můžete žádat?

  • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin;

  • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.);

  • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele);

  • zakoupení/zapůjčení nářadí​;

  • odborné poradenství;

  • tvorba výukových materiálů;

  • propagace projektu;

  • tisk a tvorba informačních materiálů;

  • mzdové náklady.

Bližší informace naleznete ve výzvě.

V případě dotazů a žádosti o konzultaci k žádosti se obracejte na Mgr. Lenku Rotterovou

e-mail: rotterova@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 728 696 278