Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích v roce 2022

4. 1. 2022

Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích v roce 2022 Dovolujeme si Vás informovat, že od 10. 1. 2022 bude zahájen sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Šternbersko prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Sběr žádostí bude ukončen ve středu 26.1.2022 ve 12:00 hodin. Správní rada MAS následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude Strategii CLLD MAS možné nejlépe propagovat. Upozorňujeme, že podpořeny mohou být pouze akce konané v období od 1. 2. 2022 do 31.12.2022 v&n...

Více

NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2021

17. 12. 2021

MAS Šternbersko o.p.s. získala dne 30. 11. 2021 zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2021 za aktivity v oblasti kariérového poradenství pro žáky základních škol. Cílem oceněné aktivity “Kariérové poradenství” je realizovat motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání se zohledněním možností uplatnění na trhu práce. Pro žáky (nejen ze znevýhodněného prostředí) je potřeba nad rámec činnosti, která spadá do výchovného poradenství, cíleně organizovat aktivity směřující k vhodné volbě povolání, dokončení zvoleného oboru, vstupu na trh práce a ...

Více

Ve Šternberku bylo právě otevřeno nové komunitní centrum!

7. 12. 2021

V objektu Šternberského kláštera bylo otevřeno nové víceúčelové komunitní centrum, které bude sloužit zejména pro sociální, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity občanů města, včetně těch, kteří jsou sociálně vyloučeni či ohroženi sociálním vyloučením nebo mají zdravotní postižení. Jde o kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, terénní sociální služby poskytující pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost. Stmelujícím prvkem celého projektu je hlavně protnutí se všech cílových skupin a jejich potřeb v rámci komunity. Partner...

Více

Upozornění na režim home office v kanceláři MAS Šternbersko

25. 11. 2021

UPOZORNĚNÍ Z důvodu omezení rizika přenosu nákazy COVID-19 pracují zaměstnanci MAS Šternbersko o.p.s. ve střídavém režimu a převážně z domu. Stále zachováváme chod kanceláře přítomností alespoň jednoho pracovníka, přesto upřednostňujeme schůzky po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech zde-> Kontakty zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

Více