18. 2. 2021
Maškarní karneval (ZŠ a MŠ Daskabát)
Cílem akce je zapojení rodičů do projektu školy a stmelení dětského různorodého kolektivu. Rozvoj fantazie, verbálního projevu a v neposlední řadě vytváření milých společných zážitků v mateřské i základní škole Daskabát. Rozvoj spolupráce se zřizovatelem. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
březen 2021
Online školní soutěž (ZŠ a MŠ Město Libavá)
Cílem akce je online přátelské setkání v době covidové – školy, dětí, zřizovatele, spolupráce rodičů u dětí. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
31. 3. 2021 a 1. 4. 2021
Velikonoční tvoření (ZŠ a MŠ Huzová) 
Na co se můžete těšit:
 • Povíme si zajímavosti o velikonočních zvycích, tradicích i symbolech.
 • Naučíme se velikonoční koledu.
 • Vytvoříme si krásnou velikonoční výzdobu.
Akce je určena pro všechny rodiče a žáky/děti navštěvující ZŠ a MŠ Huzová na podporu a rozvoj komunikace a spolupráce školy s rodiči dětí a žáků. Cílem akce je podpora kulturních a sociálních gramotností. Váce ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
7. 4. 2021
Projektový den Jarní stezka (MŠ Bukovany)
Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Cílem akce je spolupráce s rodiči dětí a žáků z venkovských obcí, motivace k využívání kapacit základních a mateřských škol v místě bydliště dětí a žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
12. 4. 2021
Cestování do krajiny snů (ZŠ Moravský Beroun)
Beseda podpoří zájem dětí o četbu, přiblíží jim srozumitelným způsobem svět knihy, představí knižní novinky. Děti vyslechnou úryvky z knih, dozví se něco o autorech zvolených titulů a budou moci diskutovat se zástupci knihovny. Akce je zařazena do aktivit na podporu čtenářské gramotnosti. Více ZDE. Fotky nejsou k dispozici, akce probíhala on-line.
MAS Bystřička
26. - 30. 4. 2021
Čarodějnický týden (ZŠ Dr. Hrubého)
Cílem akce je podpora sociálních a občanských dovedností u dětí a žáků, podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky (mládež) v realizaci aktivit směřujících k rozvoji v dílčích oblastech gramotností. Akce je zaměřena na rozvoj tvořivosti, kreativity, iniciativy a samostatnosti dětí a žáků, a na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, aj. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
12. a 13. 5. 2021
Projektový den Putování se včelkami (ZŠ a MŠ Bohuňovice)
Seznámení s významem hmyzu pro člověka, planetu a s rolemi při práci v úlu, podrobnosti o životě včel, včelí produkty, tvoření ze včelího vosku, práce včelaře v podobě pracovních listů a další. Podpora environmentální výchovy v oblasti života hmyzu - včel, rozvoj manuální zručnosti při tvoření ze včelích produktů, péče o zdraví a bezpečnost. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
7. 6. 2021
Exkurze do VIDA! Science centrum (ZŠ Dr. Hrubého)
Návštěva Vida centra, rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Žáci budou řešit několik předem daných úkolů, tato řešení budou zapisovat do pracovního listu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
15. 6. 2021
Exkurze do pevnosti poznání (ZŠ Dr. Hrubého)
Akce byla realizována na podporu zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí a k podpoře zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, aj. rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Žáci budou řešit několik předem daných úkolů, tato řešení budou zapisovat do pracovního listu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
16. 6. 2021
Exkurze do ZOO (ZŠ Hlubočky)
Cílem akce je:
 • rozvoj vědomostí a znalostí žáků zejména v oblasti EVVO
 • podpora neformálního vzdělávání žáků v oblasti přírodních věd
 • podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě žáků. Více ZDE. Více ZDE.
MAS Bystřička
16. 6. 2021
Exkurze do ZOO (ZŠ Dr. Hrubého)
Děti ZŠ a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.
Cílem akce je:
 • prohloubení a podpora spolupráce školy se zřizovatelem,
 • podpora neformálního vzdělávání pro děti v oblasti přírodních věd, EVVO, polytechnické výchovy,
 • podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě dětí
 • podpora kulturní a sociální gramotnosti, podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
17. 6. 2021
Exkurze do Pevnosti poznání (ZŠ a MŠ Dolany)
Akce byla realizována na podporu zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí a k podpoře zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, aj. rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Žáci budou řešit několik předem daných úkolů, tato řešení budou zapisovat do pracovního listu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
18.6. 2021
Exkurze do Pevnosti poznání (ZŠ Dr. Hrubého)
Akce byla realizována na podporu zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí a k podpoře zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, aj. rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Žáci budou řešit několik předem daných úkolů, tato řešení budou zapisovat do pracovního listu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
21. 6. 2021
Exkurze do ZOO (ZŠ Dr. Hrubého)
Děti ZŠ a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.
Cílem akce je:
 • prohloubení a podpora spolupráce školy se zřizovatelem,
 • podpora neformálního vzdělávání pro děti v oblasti přírodních věd, EVVO, polytechnické výchovy,
 • podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě dětí
 • podpora kulturní a sociální gramotnosti, podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
21. 6. 2021
Exkurze do ZOO (ZŠ a MŠ Huzová)
Děti a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO ve Zlíně. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.
Cílem akce je:
 • podpora neformálního vzdělávání pro děti v oblasti přírodních věd
 • rozvoj znalostí a vědomostí žáků mj. v oblasti EVVO
 • podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 6. 2021
Exkurze do Modré (ZŠ Dr. Hrubého)
Akce byla realizována na podporu zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí a k podpoře zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, aj. Prohloubení kulturní, občanské a sociální gramotnosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 6. 2021
Divadelní představení (ZŠ Hlubočky)
Podpoří kulturní a sociální dovednosti žáků, proběhne jako vyvrcholení celoroční práce dětí z 2. a 5. třídy, které zúročí své dovednosti z minulých let získaných v dramatickém kroužku, který má na škole již tradici. Akce předvede účastníkům netradiční a alternativní způsoby, jakými pracují paní učitelky v hodinách českého jazyka ke zvládnutí čtenářské gramotnosti. Více ZDE.
MAS Bystřička
22. 6. 2021
Exkurze do ZOO (ZŠ a MŠ Žerotín)
Děti a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO ve Zlíně. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.
Cílem akce je:
 • podpora neformálního vzdělávání pro děti v oblasti přírodních věd
 • rozvoj znalostí a vědomostí žáků mj. v oblasti EVVO
 • podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 6. 2021
Exkurze do ZOO (ZŠ Dr. Hrubého)
Děti ZŠ a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.
Cílem akce je:
 • prohloubení a podpora spolupráce školy se zřizovatelem,
 • podpora neformálního vzdělávání pro děti v oblasti přírodních věd, EVVO, polytechnické výchovy,
 • podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě dětí
 • podpora kulturní a sociální gramotnosti, podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
24. 6. 2021
Exkurze do ZOO (ZŠ Hlubočky)
Cílem akce je:
 • rozvoj vědomostí a znalostí žáků zejména v oblasti EVVO
 • podpora neformálního vzdělávání žáků v oblasti přírodních věd
 • podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
24. 6. 2021
Pasování předškoláků Karneval (MŠ Tovéř)
Celý den si budeme s dětmi v maskách hrát, tančit a závodit. Bude i módní přehlídka, malování na obličej, tvoření z balónků, vyjížďka na koních a skákací hrad. Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou a rodiči dětí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
24. 6. 2021
Exkurze do ZOO (ZŠ a MŠ Přáslavice)
Cílem akce je:
 • Posílení vztahů školy se zřizovatelem,
 • podpora EVVO vzdělávání žáků v oblasti přírodních věd a polytechnické výchovy,
 • zapojení do projektů s partnery školy a motivace žáků. Více ZDE.
MAS Bystřička
24. 6. 2021
Exkurze do Expozice času (ZŠ a MŠ Dolany)
Cílem akce je:
 • podpora osvěty rodičů a jejich motivace k umísťování dětí a žáků do venkovských škol,
 • prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a zřizovateli škol,
 • podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
25. 6. 2021
Tečka za školním rokem (ZŠ a MŠ Tršice)
Cílem akce je podpora spolupráce a prohloubení komunikace školy se zřizovatelem a rodiči dětí a žáků, ve spolupráci s obecním úřadem a rodiči dětí a žáků motivovat k využívání kapacit školy v místě bydliště. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 6. 2021
Slavíme 100 let aneb cesta do historie školy (ZŠ Hlubočky Mariánské Údolí)
Cílem je:
 • podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí, rozvíjení pracovních a estetických dovedností.
 • podpora spolupráce a komunikace školy s Obecním úřadem, rodiči i veřejností, motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o vzdělávání v místě bydliště
 • podpora sociálních a občanských dovedností u žáků, přibližování české historie, upevňování sociálních vazeb. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
28. 6. 2021
Rozloučení se školáky Honba za pokladem (ZŠ a MŠ Žerotín)
Cílem akce je podpora a prohloubení spolupráce a komunikace školy s rodiči dětí a žáků a se zřizovatelem, motivovat k využívání kapacit školy v místě bydliště, budování dobrého povědomí o škole. Dále podpora vzdělávání dětí a žáků v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí, rozvoj sociálních a občanských dovedností, zvýšení sociální gramotnosti při aktivitách zaměřených na rozvoj kreativity a tvořivosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
29. 6. 2021
Rozloučení před prázdninami (ZŠ a MŠ Velká Bystřice)
Akce je určena především pro žáky navštěvující základní školu, akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce školy a zřizovatele a zlepšování této spolupráce do budoucna. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička