Plánované aktivity

Termín
Klíčová aktivita
Název akce
Pořadatel
       

 

Aktivity, které již proběhly

 

Termín Klíčová aktivita Název akce Pořadatel
8.12.2020
15:00 - 16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků MŠ – ON-LINE
Program setkání:
Problémové chování žáků a možnosti jeho řešení pro pedagogické pracovníky MŠ.
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE   Odkaz pro připojení ZDE   Heslo: 091943   Návod pro připojení ZDE
Radost pomáhat, z.s.
8.12.2020
14:00 - 15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ II. stupně – ON-LINE
Program setkání:
Problémové chování žáků a možnosti jeho řešení pro pedagogické pracovníky ZŠ – II. stupeň.
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE   Odkaz pro připojení ZDE   Heslo: 091943   Návod pro připojení ZDE
Radost pomáhat, z.s.
8.12.2020
13:00 - 14:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně – ON-LINE
Program setkání:
Problémové chování žáků a možnosti jeho řešení pro pedagogické pracovníky ZŠ – I. stupeň.
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE   Odkaz pro připojení ZDE   Heslo: 091943   Návod pro připojení ZDE
Radost pomáhat, z.s.
24.11.2020
16:00 - 18:00
Klíčová aktivita 5:
Vzdělávací aktivity pro rodiče

Pozvánka na Společné vzdělávací setkání rodičů – ON-LINE
Program setkání:
Dítě a jeho tělo. Dítě a jeho psychika. Dítě a ten druhý. Dítě a společnost. Dítě a svět.
Tyto oblasti se zaměřují na vzdělávání dětí předškolního věku, podporují a stimulují biologický i psychologický rozvoj dítěte, utváření mezilidských vztahů, orientaci v sociálně-kulturní oblasti, okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí.

V průběhu akce bylo vylosováno 5 účastníků, kteří ZDARMA obdrželi knihu: Respektovat a být respektován, autor: Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Lektor: Mgr. Ladislava Janíčková
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
23.11.2020
14:00 - 15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ II. stupně – ON-LINE
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození až doposud. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
23.11.2020
15:00 - 16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně – ON-LINE
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození s důrazem na vstup dítěte do první třídy. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
19.11.2020
16:00 - 18:00
Klíčová aktivita 5:
Vzdělávací aktivity pro rodiče

Pozvánka na Společné vzdělávací setkání rodičů – ON-LINE
Program setkání:
Dítě a jeho tělo. Dítě a jeho psychika. Dítě a ten druhý. Dítě a společnost. Dítě a svět.
Tyto oblasti se zaměřují na vzdělávání dětí předškolního věku, podporují a stimulují biologický i psychologický rozvoj dítěte, utváření mezilidských vztahů, orientaci v sociálně-kulturní oblasti, okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí.

V průběhu akce bylo vylosováno 5 účastníků, kteří ZDARMA obdrželi knihu: Respektovat a být respektován, autor: Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Lektor: Mgr. Ladislava Janíčková
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
13.11.2020
13:00 - 14:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ II. stupně – ON-LINE
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození až doposud. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE  
Radost pomáhat, z.s.
13.11.2020
11:00 - 12:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně – ON-LINE
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození s důrazem na vstup dítěte do první třídy. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE  
Radost pomáhat, z.s.
12.11.2020
16:00 - 18:00
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Pozvánka na Společné vzdělávací setkání rodičů
ZŠ Moravský Beroun, Opavská 89, 793 05 Moravský Beroun
AKCE BYLA Z DŮVODU KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ ODLOŽENA NA 10.12.2020
Program setkání:
Jak připravit dítě do mateřské školy:
- Zápisy do mateřské školy, termíny zápisů do mateřské školy, potřebné dokumenty.
- Podmínky a pozitiva předškolního vzdělávání.
- Možnosti řešení finančních problémů a alternativní možnosti spojené s docházkou do mateřských škol.
- Školné (odpuštění, snížení) a stravné.
- Docházka pouze dopoledne.
- Alternativní příležitosti – předškolní kluby či přípravné ročníky.
- Dodatečné služby – školní psycholog, mateřská centra, nestátní neziskové organizace, specializovaná pracoviště a konkrétní formy pomoci.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
10.11.2020
16:30 -17:30
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na společné setkání rodin
Světlov 56, 785 01 Šternberk
AKCE BYLA ODLOŽENA NA DOBU PO SKONČENÍ KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, které můžeme rodičům nabídnout.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
10.11.2020
15:00 - 16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ II. stupně – ON-LINE
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození až doposud. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE  
Radost pomáhat, z.s.
10.11.2020
14:00 - 15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně – ON-LINE
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození s důrazem na vstup dítěte do první třídy. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE  
Radost pomáhat, z.s.
9.11.2020
16:00 - 18:00
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Pozvánka na Společné vzdělávací setkání rodičů
Světlov 56, 785 01 Šternberk
AKCE BYLA Z DŮVODU KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ ODLOŽENA NA 7.12.2020

Program setkání:
Jak připravit dítě do mateřské školy:
- Zápisy do mateřské školy, termíny zápisů do mateřské školy, potřebné dokumenty.
- Podmínky a pozitiva předškolního vzdělávání.
- Možnosti řešení finančních problémů a alternativní možnosti spojené s docházkou do mateřských škol.
- Školné (odpuštění, snížení) a stravné.
- Docházka pouze dopoledne.
- Alternativní příležitosti – předškolní kluby či přípravné ročníky.
- Dodatečné služby – školní psycholog, mateřská centra, nestátní neziskové organizace, specializovaná pracoviště a konkrétní formy pomoci.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
5.11.2020
15:30 - 16:30
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně – ON-LINE
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození s důrazem na vstup dítěte do první třídy. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Více ZDE 
Radost pomáhat, z.s.
5.11.2020
14:00 - 15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků MŠ – ON-LINE (neproběhlo)
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání dětí
z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u dětí se sociálním znevýhodněním
od narození s důrazem na předškolní období. Důvody, proč těmto dětem věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
3.11.2020
15:30 - 16:30
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ II. stupně – ON-LINE (neproběhlo)
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození až doposud. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
3.11.2020
14:00 - 15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně – ON-LINE (neproběhlo)
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození s důrazem na vstup dítěte do první třídy. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
29.10.2020
9:00 - 13:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Pozvánka na Seminář pro pedagogy v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ
ZŠ Svatoplukova, Svatoplukova 7, 785 01 Šternberk
AKCE BYLA ODLOŽENA NA JARO 2021
Program setkání:
- Kariérové poradenství ve škole.
- Sebepoznání - trh práce - sebeprezentace (témata, metody a techniky práce se žáky)
- Spolupráce s rodiči.
- Zdroje informací pro kariérové poradenství.
- Sdílení.
Akce je určena pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ, kteří získají osvědčení o absolvování kurzu.
Lektor: Mgr. Petra Šnepfenbergová, kariérová poradkyně, držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
26.10.2020
14:00 - 15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ II. stupně – ON-LINE (neproběhlo)
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání žáků z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u žáků se sociálním znevýhodněním od narození až doposud. Důvody, proč těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
26.10.2020
13:00 - 16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků ZŠ II. stupně - ON-LINE
Program setkání:
- Seznámení se se základními projevy chování ohroženého dítěte ve školním prostředí a s typickými způsoby jeho komunikace a vztahových reakcí při zvýšené hladině stresu.
- Praktická zkouška způsobů posuzování situace ohroženého dítěte, zejména z hlediska naplňování vývojových potřeb dítěte a z hlediska naplňování tzv. vztahového výukového trojúhelníku.
- Představení současné formy prolínání pedagogické a sociální práce.
- Možnosti řešení vzniklých situací.
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
26.10.2020
9:00 - 12:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků ZŠ I. stupně - ON-LINE
Program setkání:
- Seznámení se se základními projevy chování ohroženého dítěte ve školním prostředí a s typickými způsoby jeho komunikace a vztahových reakcí při zvýšené hladině stresu.
- Praktická zkouška způsobů posuzování situace ohroženého dítěte, zejména z hlediska naplňování vývojových potřeb dítěte a z hlediska naplňování tzv. vztahového výukového trojúhelníku.
- Představení současné formy prolínání pedagogické a sociální práce.
- Možnosti řešení vzniklých situací.
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
13.10.2020
16:00-17:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na společné setkání rodin
ZŠ Moravský Beroun, Opavská 89, 793 05 Moravský Beroun
AKCE BYLA ODLOŽENA NA DOBU PO SKONČENÍ KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, které můžeme rodičům nabídnout.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
6.10.2020
17:00-18:00

 

Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků MŠ
Hanácká restaurace Expedice, Potoční 13, 785 01 Šternberk
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání dětí
z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u dětí se sociálním znevýhodněním
od narození s důrazem na předškolní období. Důvody, proč těmto dětem věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
6.10.2020
14:00-15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné školské setkání pedagogických pracovníků MŠ
Hanácká restaurace Expedice, Potoční 13, 785 01 Šternberk
Program setkání:
- Představení příčin a důsledků sociálního znevýhodnění, které mají vliv na průběh vzdělávání dětí
z tohoto prostředí.
- Nastínění důvodů odlišného rozvoje kognitivních funkcí u dětí se sociálním znevýhodněním
od narození s důrazem na předškolní období. Důvody, proč těmto dětem věnovat zvýšenou pozornost.
- Stanovení příčin menší úspěšnosti ve vzdělávání žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
- Představení mimoškolních možností pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
- Diskuze o konkrétních případech znevýhodněných žáků a hledání řešení jejich situace.
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
6.10.2020
9:00-12:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků MŠ
Hanácká restaurace Expedice, Potoční 13, 785 01 Šternberk
Program setkání:
- Seznámení se se základními projevy chování ohroženého dítěte ve školním prostředí a
s typickými způsoby jeho komunikace a vztahových reakcí při zvýšené hladině stresu.
- Praktická zkouška způsobů posuzování situace ohroženého dítěte, zejména z hlediska naplňování vývojových potřeb dítěte a z hlediska naplňování tzv. vztahového výukového trojúhelníku.
- Představení současné formy prolínání pedagogické a sociální práce.
- Možnosti řešení vzniklých situací.
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE
Radost pomáhat, z.s.
23.9.2020
9:00-14:30
Klíčová aktivita 7:
Spolupráce MŠ s dalšími institucemi
Pozvánka na Setkání aktérů předškolního vzdělávání
Expozice Času, ČSA 19, 785 01 Šternberk
Program setkání:
Ing. Jitka Zajacová, Město Šternberk – Městský  úřad, odbor sociálních věcí
Podpora spolupráce rodin, pedagogických pracovníků a vedení MŠ v komplexním přístupu k dítěti. Představení spolků.
Mgr. Jana Kameníčková, Město Šternberk – Městský úřad, odbor personalistiky, školství a kultury
Komunikace s pedagogickými pracovníky MŠ, vzájemné návštěvy, konzultace, vzdělávání v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání.
Ing. Petra Špittová, Lesní klub Pod Starým Dubem, z. s., ředitelka
Představení fungování lesní školky jako zákonné alternativy předškolního vzdělávání.
Ing. Helena Trčková, Mgr. Markéta Špundová, MAS Šternbersko o.p.s., mediátor pro vzdělávání
Motivace rodičů ke vzdělávání dětí, vzdělávací aktivity pro rodiče.
Mgr. Blanka Krausová, Věda a technika na dosah, z.ú., ředitelka Dětské skupiny
Zákonný rámec dnes a v budoucnu, zkušenosti z praxe dětské skupiny Geniátorek Hlubočky.
přestávka, občerstvení
doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D., PdF UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií
Budování čtenářské pregramotnosti v kontextu školní připravenosti.
Mgr. Lucie Hamplová, Mgr. Jana Langerová, Mgr. Alena Prusenovská, MPP, Pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, speciální pedagog
Nejčastější mýty, fakta a omyly při přípravě dítěte do 1. třídy, příklady z praxe.
Řízená diskuze s vystoupením zástupců jednotlivých institucí působících v oblasti předškolního vzdělávání. Moderátorka – Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
9.9.2020
 
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné setkání rodin
ZŠ Moravský Beroun, Opavská 89, 793 05 Moravský Beroun
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, které můžeme rodičům nabídnout.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová, Ing. Helena Trčková
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
8.9.2020
 
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné setkání rodin
ZŠ Moravský Beroun, Opavská 89, 793 05 Moravský Beroun
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, které můžeme rodičům nabídnout.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová, Ing. Helena Trčková
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
3.9.2020
 
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Pozvánka na Společné setkání rodin
MŠ Moravský Beroun, náměstí 9. května 595, 793 05 Moravský Beroun
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, které můžeme rodičům nabídnout.
Lektor: Mgr. Markéta Špundová, Ing. Helena Trčková
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.