Realizační tým projektu / Zespół realizujący projekt:

Za MAS Šternbersko / Z LGD Šternbersko:

  • Mgr. Kateřina Černá, Hlavní manažer projektu / Główny menadżer projektu

             tel. +420 604 460 490, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz

  •  Bc. Jana Ustrnulová, Koordinátor spolupráce spolků / koordynator współpracy stowarzyszeń

             tel. +420 603 991 362 , e-mail: info@mas-sternbersko.cz

 

Za Mikroregion Šternbersko / Z Mikroregionu Šternbersko:

  • Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D., Projektový manažer / menadżer projektu

              tel.: +420 723 276 123, e-mail: roubinek@mikroregion-sternbersko.cz

  • Mgr. Marek Sova, Koordinátor spolupráce samospráv / koordynator współpracy samorządów

              tel.: +420 774 718 989, e-mail: sova@mikroregion-sternbersko.cz

 

Za Powiat Prudnicki / Z Powiatu Prudnickiego:

  • Ewelina Wojciechowska, Koordinátor spolupráce / koordynator współpracy

              tel.: +48 77 438 17 23, e-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl