Sociální služby

     
Název společnosti
Adresa sídla / provozovny
Popis firmy
Obvykle žádané profese
Počet zaměstnanců
Webové stránky
MAS

VINCENTINUM - POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠTERNBERK, PŘÍSP.ORG.

Sadová 7, 785 01 Šternberk komplexní péče o děti, mládež, střední generaci i seniory s postižením sociální pracovník, zdravotní sestra, kuchař, uklízečka 225 http://www.vincentinum.cz/ MAS Šternbersko
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, PŘÍSP.ORG. Komenského 40, Šternberk, 785 01 azylový dům, domov pro seniory, pečovatelská služba sociální pracovník, zdravotní sestra, kuchař, uklízečka 75 https://www.socialnisluzby.cz/aktuality/ MAS Šternbersko
CHARITA ŠTERNBERK Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01 poskytování sociálních služeb doma u klienta, půjčovna pomůcek sociální pracovník, zdravotní sestra 75 https://www.sternberk.charita.cz/ MAS Šternbersko
ECCE HOMO ŠTERNBERK, Z.S. Masarykova 12
Šternberk 785 01
sociální služby pro zdravotně postižené (péče, integrace, pořádání výletů a ozdravných pobytů)
pořádání výstav, kulturních akcí a sportovních akcí
speciální pedagogické služby 
odborný pedagog, sociální pracovník 15 http://www.oseccehomo.cz/ MAS Šternbersko

 

Zdravotní péče

     
Název společnosti
Adresa sídla / provozovny
Popis firmy
Obvykle žádané profese
Počet zaměstnanců
Webové stránky
MAS

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173
785 01 Šternberk
lůžková i ambulantní zdravotní péče o duševně nemocné v oborech psychiatrie, léčba návykových nemocí, dětská psychiatrie, gerontopsychiatrie, vnitřní lékařství, léčebná rehabilitace, doplněné o služby laboratoře a ambulantních specialistů v dalších oborech lékař, psycholog, zdravotní sestra, uklízečka, kuchař, administrativní pracovník 750 https://www.plstbk.cz/ MAS Šternbersko