1. Pracovní skupina pro mateřské školy

 

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1.

Mgr. Veronika Papcunová

ředitelka / MŠ Moravský Beroun

2. 

Mgr. Zuzana Veresková

učitelka / MŠ Nádražní Šternberk

3. 

Květoslava Švábeníková

učitelka / MŠ Komenského Šternberk

4.

Mgr. Miluše Šterclová

ředitelka / MŠ Domašov u Šternberka

 

2. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1. 

Mgr. Marie Slimaříková

ředitelka / ZŠ a MŠ Žerotín

2. 

Mgr. Bedřich Šuba

učitel / ZŠ Moravský Beroun

3.

PhDr. Veronika Pirliomov

psycholog

 

3. Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1.

Mgr. Simona Mohaplová

učitelka / ZŠ Dr. Hrubého Šternberk

2. 

Mgr. Lada Glücková

učitelka / ZŠ Moravský Beroun

 

  4. Pracovní skupina k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1.

   

 

5. Pracovní skupina pro financování

 

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1.

Mgr. Ondřej Večeř

MAS Šternbersko

2.

Mgr. Kateřina Černá

MAS Šternbersko