20. 12. 2018
Vánoční dílny se zpěvem u stromečku (Základní škola a mateřská škola Přáslavice, p.o.)
Podvečer se zpěvem koled u vánočního stromečku a výrobou vánočních výrobků v dílničkách. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
12. 12. 2018
Mobilní planetárium Voda, zázrak přírody (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)
Projektový den na podporu zájmového/neformálního vzdělávání pro žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemesel. Akce je určena žákům I. stupně základní školy a pedagogickým pracovníkům základní školy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
12. 12. 2018
Projektový den Vánoční dílničky​ (Mateřská škola Hlušovice, okr. Olomouc, p.o.)
Cílem akce je zapojení rodičů do činností dětí, podpora vzájemné komunikace rodičů s MŠ, mezi rodiči, předávání zkušeností, informací, prohlubování důvěry a přátelských vztahů mezi komunitami v obci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
4. 12. 2018
Projektový den Škola nanečisto (Základní škola a mateřská škola Přáslavice, p.o.)
Cílem akce je: podpora osvěty rodičů a jejich motivace k umísťování dětí a žáků do venkovských škol, rohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a zřizovateli škol, podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
4. 12. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, okres Olomouc, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
3. 12. 2018
Projektový den na podporu kulturní a sociální gramotnosti Rozsvěcení stromečku (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)
Workshop na téma Vánoce – tvoření vánočních dekorací, ochutnávka vánočního cukroví, rozsvěcení stromečku na školní zahradě, společný zpěv koled. Cílem akce je podpořit účast dětí s rodiči, prarodiči, zástupci obce, jež povede k podpoře rodičů při komunikaci a spolupráci se školou, podpoře dětí v rozvoji tvořivosti a kreativity. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
2. 12. 2018
Den otevřených dveří spojený s vánočními dílničkami, rozsvěcování vánočního stromku, zpívání koled (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, p.o.)
Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Bystrovany, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Akce se zúčastní zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
29. 11. 2018
Výtvarný workshop Výroba adventních věnců a ozdob (ZUŠ Moravský Beroun, Dvořákova 349, p.o.)
Akce je určena pro děti, žáky a pedagogy základních a mateřských škol.  Proběhne jako návštěva ZUŠ s ukázkou tvořivých aktivit vázaných k období adventu. Program bude zaměřený na rozvoj tvořivosti, kreativity, iniciativy a samostatnosti dětí a žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
28. 11. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Jívová, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
23. 11. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
21. 11. 2018
Projektový den na podporu kulturní a sociální gramotnosti Den etiky aneb etika mě baví (Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí, okres Olomouc, p.o.)
Cílem akce je podpora kulturní a sociální gramotnosti. Obsahem akce jsou aktivity a činnosti podporující mezilidské vztahy besedy s dětmi s cílem vzájemného obohacení  a tvoření pro ty, kteří to potřebují. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
20. 11. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
20. 11. 2018
Exkurze do pevnosti poznání​ (Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.)
Cílem akce je: podpora osvěty rodičů a jejich motivace k umísťování dětí a žáků do venkovských škol, prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a zřizovateli škol, podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí, podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě dětí a žáků, nejlépe v kombinaci s využitím spolupráce rodiny a praxe. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
14. 11. 2018
Projektový den Společní tvoření je radost​ (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)
Tvořivé dílny pro děti a žáky se společnou účastí rodičů a Klubem seniorů Babice. Dílny poskytnou příležitost vyzkoušet si vytvoření různých výrobků s adventním a vánočním zaměřením z přírodních materiálů. 
Jedná se o aktivity určené pro děti a žáky zaměřené na rozvoj tvořivosti, kreativity, iniciativy a samostatnosti dětí a žáků. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
14. 11. 2018
Exkurze do VIDA! Science centrum​ (Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice)
Program podporuje zájmové/neformální vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
13. 11. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí, okres Olomouc, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
7. 11. 2018
Tvořivé dílny Uspávání broučků (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)
Cílem je společné tvoření dětí a rodičů, upevnění poznatků o změnách v přírodě; prohloubení spolupráce školy a rodičů. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 10. 2018
Projektový den Halloweenský průvod (​Mateřská škola Tovéř, okres Olomouc, p.o.)
Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči a veřejností. Akce slouží rovněž k podpoře osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí do venkovských škol. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
23. 10. 2018
a
25. 10. 2018
Preventivní programy pro žáky – prevence v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů (Gymnázium Šternberk)
V rámci akce se žáci dozvědí, co je kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích nebo v čem spočívá nebezpečí sdílení informací na Facebooku. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
24. 10. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
24. 10. 2018
Den otevřených dveří spojený s přípravou halloweenských dýní (​Mateřská škola Tovéř, okres Olomouc, p.o.)
Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči a veřejností. Akce slouží rovněž k podpoře osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí do venkovských škol. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
9. 10. 2018 
a
16. 10. 2018
Preventivní programy pro žáky – prevence v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů (ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, p.o.)
V rámci akce se žáci dozvědí, co je kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích nebo v čem spočívá nebezpečí sdílení informací na Facebooku. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
4. 10. 2018
Exkurze a tvoření v Hranickém krasu (Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, p.o.)
Cílem akce je: seznámení s vlastivědnou a přírodovědnou charakteristikou dané oblasti, jak se v jednotlivých oblastech chovat, čím je oblast prospěšná pro život člověka, odpora zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
4. 10. 2018
Preventivní programy pro žáky – prevence v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů (ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.)
V rámci akce se žáci dozvědí, co je kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích nebo v čem spočívá nebezpečí sdílení informací na Facebooku. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
3. 10. 2018
a
10. 10. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko