Prezentace z úvodního setkání k představení projektu zde ke shlédnutí. / Prezentacja ze spotkania wprowadzającego w celu przedstawienia projektu jest do objerzenia tutaj.

 

Materiály z diskusního semináře „Investiční příležitosti“, konaného dne 11. 4. 2019 jsou k dispozici zde:

 • pozvánka a program zde
 • RNDr. Jiří Juránek Ph.D., Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje - prezentace Podpora hospodářského rozvoje Olomouckého kraje
 • PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc - prezentace Činnost OHK, spolupráce s obcemi, možnosti přeshraniční spolupráce
 • Jarosław Szóstka, wiceburmistrz gminy Prudnik - prezentace Brownfield textilní továrny FROTEX v Prudniku – možnosti nového využití a Podnikatelská zóna Prudnik a české investice ve městě
 • Ing. Rudolf Pečinka, předseda Mikroregionu Šternbersko, starosta obce Dolany - prezentace Likérka Dolany – možnosti rozvoje brownfieldu v centru obce; Golf Resort Dolany – Véska – geneze vývoje, přínosy pro obec
 • Ing. Jiří Petřek, bývalý předseda Mikroregionu Šternbersko - prezentace Centrum zdraví Bohuňovice: Využití zdevastovaného objektu v centru obce pro jiný účel; prezentace Aktivizace uzavřeného výrobního závodu v Bohuňovicích

Materiały z seminarium dyskusyjnego „Możliwości inwestycyjne”, które odbyło się 11.042019 r. są dostępne tutaj:

 • zaproszenie i program tutaj
 • RNDr. Jiří Juránek Ph.D., Wydziała Rozwoju Strategicznego Kraju Ołomunieckiego- prezentacja Wspieranie rozwoju gospodarczego Kraju Ołomunieckiego
 • PhDr. Radim Kašpar, MBA, dyrektor Powiatowej Izby Gospodarczej w Ołomuńcu - prezentacja Działalność izby gospodarczej, współpraca z gminami, możliwości współpracy transgranicznej
 • Jarosław Szóstka, wiceburmistrz gminy Prudnik - prezentacja Tereny poprzemysłowe fabryka włókiennicza FROTEX w Prudniku - możliwości nowego wykorzystania i Strefa Przemysłowa Prudnik oraz czeskie inwestycje w mieście
 • inż.Rudolf Pečinka, przewodniczący Mikroregionu Šternbersko, burmistrz Dolan- prezentacja Zakłady produkcji Likieru Dolany - możliwości rozwoju terenów poprzemysłowych w centrum wsi; Golf Resort Dolany - Véska - geneza rozwoju, korzyści dla gminy
 • inż. Jiří Petřek, były przewodniczący mikroregionu Šternbersko- prezentacja Centrum Zdrowia Bohuňovice: Wykorzystanie zdewastowanego budynku w centrum wioski do innego celu; Aktywacja zamkniętego zakładu produkcyjnego w Bohuňovicach

 

Materiály z vzdělávacího workshopu pro představitele samospráv, konaného dne 6.-7. 6. 2019 jsou k dispozici zde:

 • pozvánka a program zde
 • Představení Powiatu zde
 • Tadeusz Piątkowski, ředitel Centra sociální péče v Prudniku - prezentace na téma Úloha obcí při řešení problému seniorů
 • Agnieszka Stanisz, Klub Senior Plus - prezentace o činnosti Klubu
 • Piotr Bąk, Euroregion Praděd - prezentace Činnost Euroregionu Praděd

Materiały z warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów, które odbyły się w dniach 6.-7.06.2019 r. są dostępne tutaj:

 • zaproszenie i program tutaj
 • Prezentacja Powiatu tutaj
 • Tadeusz Piątkowski, dyrektora Centrum Pomocy Społecznej w Prudniku, prezentacja na temat Rola gmin w rozwiązywaniu problemów seniorów
 • Agnieszka Stanisz, Klub Senior Plus - prezentacja działalności klubu
 • Piotr Bąk, Euroregion Pradziad - prezentacja Działalność Euroregionu Pradziad

 

Dvoudenní vzdělávací workshop pro zástupce samospráv ve Šternberku 6. a 7. září 2019 - materiály prezentované na tomto setkání:

Pozvánka a program zde

 • Prezentace věnovaná plánovanému projektu výstavby krytého bazénu ve Šternberku ke shlédnutí ZDE.
 • Prezentace k investicím do infrastruktury škol ZDE.
 • Prezentace o městské památkové zóně ve Šternberku ZDE.

 

Prezentace ze semináře pro zástupce zájmových spolků, na kterém byly shrnuty a představeny dosavadní zrealizované akce během prvního roku projektu. Seminář se uskutečnil 10.  prosince 2019 ve Šternberku. / Prezentacja z seminarium dla przedstawicieli stowarzyszeń interesujących, w którym podsumowano i zaprezentowano przeszłe zrealizowane wydarzenia w pierwszym roku projektu. Seminarium odbyło się 10 grudnia 2019 r. w Šternberk.