Dokument MAP II. k veřejnému připomínkování (12/2021) - dokument je ve stavu před finálními grafickými úpravami a jazykovou korekturou:

 

 

Dokument MAP II.

 
Příloha č. 6 - Popis potřeb škol:
 
Dokument MAP II. - Strategický rámec MAP aktualizace k  3. 2. 2021
Dokument MAP II. - Strategický rámec MAP aktualizace k  18. 6. 2020
Dokument MAP II. - Strategický rámec MAP aktualizace k 14. 11. 2018