Propagace SCLLD: Šternberský sportovní talent 2018


Šternberský sportovní talent 2018 – celkové zhodnocení


V neděli 23. září 2018 se uzavřel již čtvrtý ročník sportovní série pro děti ŠTERNBERSKÝ SPORTOVNÍ TALENT 2016. V rámci projektu, který organizuje AGENTURA 2G, byly připraveny pro děti a jejich rodiče 3 sportovní odpoledne. Soutěžilo se v nejrozšířenějších dětských pohybových aktivitách – v jízdě na kolech, koloběžkách a v běhu. Malí závodníci za umístění v jednotlivých závodech získávali body a v rámci posledního sportovního odpoledne jsme vyhlašovali celkové vítěze, kteří obdrželi titul Šternberský sportovní talent 2018.

Závodů se účastnili děti od 1 do 10 let. Počet aktivně zapojených dětí dosáhl počtu cca 200 dětí. Celkový počet zapojených dětí se pohybuje v podobných číslech od druhého ročníku, což je pozitivní zpětná vazba, že děti mají o sportování a podobné akce zájem. Vlastní závody doplnily aktivity pro všechny příchozí – trampolína, lukostřelba, foukačky, glitter tetování a další. Cílem projektu bylo připravit odpoledne plné zábavy pro všechny příchozí.

Mimo sportovních zážitků byly pro účastníky jednotlivých závodů připraveny perníkové medaile, diplomy a ceny od partnerů akce, kterým bychom tímto chtěli poděkovat za podporu sportu dětí a mládeže. Partnery akce jsou Město Šternberk, MAS Šternbersko, společnost TOPGAL a Rezidence Světlov.

Společně s pořádající agenturou gratulujeme všem účastníkům za výkony, které podali během jednotlivých závodů.

Titul ŠTERNBERSKÝ SPORTOVNÍ TALENT 2018 získali:
 Kategorie 1 – 2 roky: Jakub Dvořáček
 Kategorie 3 – 4 roky: Maxmilian Hyka
 Kategorie 5 – 6 let: Gabriel Brynda
 Kategorie 7 – 8 let: Daniel Řezníček
 Kategorie 9 – 10 let: Jiří Zakuťanský

Absolutním vítězem se stal Daniel Řezníček (získal nejvíce bodů ze všech vítězů).