Základní škola v Moravském Berouně slaví 120 let


V pátek 21. 6. 2019 vyvrcholily oslavy spojené se 120. výročím otevření školy v Moravském Berouně. Mezi gratulanty nechyběla ani MAS Šternbersko, která se školou spolupracuje především v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II (tzv. MAP II.).

MAS Šternbersko ústy ředitele Ondřeje Večeře poděkovala zejména paní ředitelce Mgr. Sylvě Nerudové, která je v projektu MAP II. velmi aktivní. Kromě toho, že je členkou Řídícího výboru projektu, je také vedoucí pracovní skupiny věnující se tematice rovných příležitostí v území. Její činnost v tomto směru navazuje na předcházející projekt MAP I. kde zastávala stejnou pozici. Při této příležitosti jsme paní ředitelce předali také drobnou odměnu na poděkování za její přínos.

Těšíme se na další spolupráci a přejeme základní škole v Moravském Berouně další rozvoj a úspěchy na všech frontách.