Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích


Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS bude od 10. 1. 2020 zahájen sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Šternbersko prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Sběr žádostí bude ukončen ve čtvrtek 30. 1. 2020 ve 12:00 hodin. Správní rada MAS následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude Strategii CLLD MAS možné nejlépe propagovat.


Upozorňujeme, že podpořeny mohou být pouze akce konané v období od 1. 2. 2020 do 31.12.2020 v území MAS Šternbersko a každý žadatel může v jednom roce podat maximálně jednu žádost!

 

Bližší informace k pravidlům pro propagaci a potřebné formuláře naleznete na našich stránkách ZDE.

Kontaktní osobou pro podání žádostí je Mgr. Kateřina Černá, manažerka SCLLD, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz, tel. 604 460 490.