Propagace SCLLD 2017 na MAS Šternbersko - sběr žádostí začíná


Na základě rozhodnutí Správní rady MAS si vás s radostí dovolujeme informovat, že dnes, tj. dne 20. 6. 2017, zahajujeme sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie CLLD na společenských, kulturních či sportovních akcích realizovaných na území MAS Šternbersko. Sběr žádostí bude probíhat do pátku 30. 6. 2017. Správní rada MAS následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude Strategii CLLD MAS možné nejlépe propagovat.

Bližší informace včetně pravidel a formulářů žádosti naleznete zde: