MAS Šternbersko se stala přidruženým členem Euroregionu Praděd


MAS Šternbersko o. p. s. se stala dalším přidruženým členem Euroregionu Praděd. Stalo se tak na jednání Valné hromady, které se konalo 12. května v Jeseníku.

Euroregion Praděd je dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí. V současné době na české straně sdružuje 70 obcí a s námi už 7 přidružených členů z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Dlouhodobým cílem tohoto spolku je prezentovat Jeseníky pro turisty jako celek bez ohledu na hranice krajů.

Ve své činnosti se prioritně zaměřuje na přeshraniční spolupráci, podporu zdejších podnikatelů a cestovního ruchu, ochranu životního prostředí a rozvoj společnosti v místní přeshraniční oblasti. Podporuje iniciativy a spolupráci místních komunit, institucí a společenství.

 

(Euroregion Praděd vznikl podepsáním rámcové dohody o vytvoření euroregionu na pomezí Moravy, Slezska a Opolského Slezska už v roce 1997 v Jeseníku a byl pojmenován po nejvyšší hoře Jeseníků – Pradědu. Znak euroregionu tvoří obě národní vlajky, které symbolicky spojuje zeleně vyznačená hranice táhnoucí se od Javornicka přes Zlatohorsko až po Osoblažsko.)