Nové dotační tituly Olomouckého kraje


Nové dotační tituly Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 24. 4. 2017 schválilo vyhlášení tří nových dotačních titulů, jejichž přehled uvádíme níže:

Program na podporu lesních ekosystémů

 

Program na podporu sportovních činností dětí a mládeže v Olomouckém kraji

 

Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor

Pro více informací neváhejte kontaktovat vedoucího manažera SCLLD MAS Šternbersko Mgr. Ondřeje Večeře (viz kontakt níže).

 

Mgr. Ondřej Večeř

vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

tel.: 777 977 070

mail: vecer@mas-sternbersko.cz