Zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova ČR


Zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova ČR

4. dubna, byl zahájen příjem žádostí v rámci 4. výzvy z PRV. Příjem žádostí do výzvy je stanoven do 24. dubna 2017. Jedná se o následující dílčí opatření:

1.1.1 Vzdělávací akce - Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akce. Maximální výše podpory 85 % způsobilých výdajů.

1.2.1 Informační akce - Příjemcem podpory je subjekt zajišťující informační akce. Maximální výše podpory 85 % způsobilých výdajů.

4.3.2 Lesnická infrastruktura - Příjemcem podpory jsou fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí. Maximální výše podpory 80 % způsobilých výdajů.

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců - Příjemcem podpory je mladý zemědělec. Maximální výše podpory činí 45 tis. EUR.

6.4.1 Investice do nezemědělských činností - Příjemcem podpory je zemědělský podnikatel. Maximální výše podpory 45 % způsobilých výdajů.

6.4.2 Podpora agroturistiky - Příjemcem podpory je zemědělský podnikatel. Maximální výše podpory 45 % způsobilých výdajů.

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů - Příjemcem podpory je zemědělský podnikatel. Maximální výše podpory 45 % způsobilých výdajů.

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi - Příjemcem podpory jsou vlastníci nebo nájemníci lesa. Maximální výše podpory 100 % způsobilých výdajů.

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - Příjemcem podpory jsou vlastníci nebo nájemníci lesa. Maximální výše podpory 100 % způsobilých výdajů.

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - Příjemcem podpory jsou vlastníci nebo nájemníci lesa. Maximální výše podpory 100 % způsobilých výdajů.

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven - Příjemcem podpory jsou fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku. Maximální výše podpory 50 % způsobilých výdajů.

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě - Příjemcem podpory je uskupení minimálně dvou subjektů. Maximální výše podpory 50 % způsobilých výdajů.

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - Příjemcem podpory je uskupení minimálně dvou subjektů. Maximální výše podpory 50 % způsobilých výdajů.

Pro více informací neváhejte kontaktovat vedoucího manažera SCLLD MAS Šternbersko Mgr. Ondřeje Večeře (viz kontakt níže).

 

Mgr. Ondřej Večeř

vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

tel.: 777 977 070

mail: vecer@mas-sternbersko.cz