Vyhlášeny nové výzvy z oblasti životního prostředí


Vyhlášeny nové výzvy z oblasti životního prostředí

Dne 3. 4. 2017 byla vyhlášena celá řada výzev z Operačního programu Životní prostředí, mimo jiné na výstavbu ekologických veřejných budov, varovných systémů a povodňových plánů, výměn zdrojů tepla u veřejných budov.

61. výzva

 • Předmětem dotace je výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu
 • Příjemcem dotace mohou být mimo jiné obce, dobrovolný svazek obcí
 • Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 31. 10. 2019
 • Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva/dokumenty

63. výzva

 • Předmětem dotace je budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
 • Příjemcem dotace mohou být mimo jiné obce, dobrovolný svazek obcí a nestátní neziskové organizace
 • Příjem žádostí od 18. 4. 2017 do 30. 6. 2017
 • Maximální výše podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů, s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/63-vyzva/dokumenty

68. výzva

 • Předmětem dotace je předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů
 • Příjemcem dotace mohou být mimo jiné obce, dobrovolný svazek obcí a podnikatelé
 • Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 31. 7. 2017
 • Maximální výše podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů
 • Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/68-vyzva/dokumenty

70. výzva

 • Předmětem dotace jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov a výměna zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW
 • Příjemcem dotace mohou být mimo jiné obce, dobrovolný svazek obcí, nestátní neziskové organizace a církve
 • Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 29. 9. 2017
 • Maximální výše podpory činí 50 % celkových způsobilých výdajů
 • Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva/dokumenty

76. výzva

 • Předmětem dotace je rekultivace starých skládek
 • Příjemcem dotace mohou být mimo jiné obce, dobrovolný svazek obcí, nestátní neziskové organizace, podnikatelé
 • Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017
 • Maximální výše podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů
 • Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/76-vyzva/dokumenty

52. výzva

 • Předmětem dotace je zpracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES)
 • Příjemcem dotace mohou být obce s rozšířenou působností
 • Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 3. 4. 2018
 • Maximální výše podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů
 • Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/52-vyzva/dokumenty

 

Podrobnější informace naleznete po rozkliknutí odkazů u jednotlivých výzev, případně neváhejte kontaktovat vedoucího manažera SCLLD MAS Šternbersko Mgr. Ondřeje Večeře (viz kontakt níže).

 

Mgr. Ondřej Večeř

vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

tel.: 777 977 070

mail: vecer@mas-sternbersko.cz