Dotační program pro jednotky SDH obcí


Dotační program pro jednotky SDH obcí

Od 15. 3. 2017 mohou jednotlivé obce žádat v rámci vyhlášeného národního dotačního programu na pořízení hasičské stříkačky, dopravního automobilu a rekonstrukci hasičské zbrojnice.

V rámci dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ se přijímají žádosti od 15. 3. 2017 do 31. 5.2017 a je členěn na následující podprogramy:

1. Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky

  • Určena jednotkám požární ochrany v kategoriích JPO II, JPO III
  • Předmětem je pořízení nové nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, pokud JPO není vybavena dopravním automobilem vyrobeným v roce 2002 a později.
  • Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce. Maximální výše dotace 2,5 mil. Kč.

2. Pořízení nového dopravního automobilu

  • Určena jednotkám požární ochrany v kategoriích JPO II, JPO III a JPO V.
  • Předmětem je pořízení nového dopravního automobilu, pokud JPO není vybavena dopravním automobilem vyrobeným v roce 2002 a později.
  • Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce. Maximální výše dotace 450 tis. Kč.

3. Stavba požární zbrojnice

  • Určena jednotkám požární ochrany v kategoriích JPO II, JPO III a JPO V.
  • Předmětem je rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice.
  • Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce. Minimální výše dotace je 450 tis. Kč a maximální výše dotace 4,5 mil. Kč.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d, případně neváhejte kontaktovat vedoucího manažera SCLLD MAS Šternbersko Mgr. Ondřeje Večeře (viz kontakt níže).

 

Mgr. Ondřej Večeř

vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

tel.: 777 977 070

mail: vecer@mas-sternbersko.cz