Jednání valné hromady MAS


V úterý 10. 1. se konala valná hromada Místní akční skupiny Šternbersko. V kongresovém sále MKZ Šternberk se sešlo 32 členů/partnerů místní akční skupiny (MAS). Na úvod byli přijati noví zájemci o partnerství v MAS, a to Domov seniorů Komárov a Klub českých turistů Šternberk. Poté již přišly na řadu tradiční "výroční" body programu. Nejprve zazněla zpráva o činnosti za rok 2016, výsledky hospodaření a hlavní úkoly na rok 2017 s návrhem rozpočtu. Letos se budeme soustředit na dokončení procesu přípravy realizace Strategie SCLLD, tedy vyhlášení prvních výzev k podpoře projektů z území MAS. Atmosféru valné hromady přibližují fotografie pod článkem. Další informace z jednání valné hromady jsou v přiloženém Zápise ZDE.