Tříkrálová sbírka a MAS


Šternberští Tři králové navštívili kancelář MAS s koledou. Pan ředitel jménem celé MAS finančně přispěl na charitativní účely sbírky.