Výzva k předkládání žádostí o udělení značky "HANÁ regionální produkt®"


Máte zájem získat ochrannou známku HANÁ regionální produkt®? Příležitost pro místní výrobce, poskytovatele ubytovacích a stravovacích zařízení získat regionální značku v regionu Haná.

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek 15. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“.

Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“, včetně příloh je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana  nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Července (Svatoplukova 16, 784 01) anebo přímo zde:

Výzva k předkládání žádostí (pdf)
Zásady pro udělování a užívání značky (pdf)
Certifikační kritéria pro zančku (pdf)
Žádost o udělení značky (doc)

Termín příjmu žádostí o udělení značky:
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2016. Certifikace výrobků bude probíhat 7. 11. 2016, od 9 hodin v salonku hotelu Bouzov na Bouzově.

Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.