Studijní cesta do MAS Posázaví 2016


Ve dnech 23. - 25. 8. 2016 se konala studijní cesta MAS Šternbersko do území MAS Posázaví, s cílem obeznámit se s realizovanými projekty zdejších obcí a MAS Posázaví.  Zástupci MAS Šternbersko se postupně setkali se zastupiteli měst Český Šternberk a Sázava  a zástupci MAS Posázaví. Při setkáních proběhla diskuze o připravovaných i realizovaných projektech a o jejich vizích rozvoje regionu. 

Z realizovaných projektů účastníky zaujala především náročná revitalizace Huti František v Sázavě, která v současné době primárně slouží jako vzdělávací centrum. Dalším oceňovaným projektem byla realizace rozhledny Špulka, která vznikla jako projekt mikroregionu Chopos. 
Studijní cesta přinesla inspiraci, diskuzi o možnostech nových projektů na Šternbersku i nové kontakty.

Na fotografie z akce se můžete podívat ZDE.