Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. června v rámci OP VVV vyhlásilo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Projektové žádosti o podporu je možné podávat od 23. června 2016 do 30. 6. 2017. V návaznosti na vypsanou výzvu pořádáme první seminář k výzvě a práci se systémem ISKP14+. Seminář proběhne dne 30. 6. od 13:00 – 14:30. Místo konání: kancelář MAS Šternbersko, Radniční 18, 785 01 Šternberk (nad Komerční bankou).