MAS Šternbersko získala osvědčení o standardizaci


Dne 7. prosince 2015 obdržela MAS Šternbersko tzv. Osvědčení o splnění standardů MAS, které bylo na základě podané žádosti o standardizaci vydáno Ministerstvem zemědělství ČR. Součástí celého procesu byla mimo jiné změna zakládací smlouvy, revize členů povinných orgánů, ustavení organizační složky MAS, přijetí Statutu, apod. Standardizace tak završuje téměř dvouleté úsilí o splnění potřebných kritérií.  Tím se otvírá pro subjekty z území MAS možnost čerpat podporu z EU prostřednictvím právě naší MAS. Bližší informace pro žadatele budeme pravidelně zveřejňovat také zde na webových stránkách.