Státní fond dopravní infrastruktury ČR vyhlásil 2. kolo pro podávání žádostí o příspěvek


Státní fond dopravní infrastruktury ČR vyhlásil 2. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na naplňování programů zaměřených k zvýšení bezpečnosti dopravy.

Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek:
- příspěvek lze použít na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,
- maximální výše příspěvku – 85% celkových uznatelných nákladů,
- termín podání žádostí do 1. června 2015,
- je vyžadováno již vydané pravomocné stavební povolení,
- více informací na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

Příspěvky na akce směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy:
- příspěvek lze použít například na:
      - bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových
        zálivů linkových spojů,
      - výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce podél silnic I., II. a III. tříd ve
         vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce,
      - výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení a lávek pro chodce, které jsou součástí
        bezbariérové trasy podél silnic I., II. a III. tříd,
      - nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek,
      - vybudování světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro
        chodce.
- maximální výše příspěvku - 85% celkových uznatelných nákladů,
- termín podání žádostí do 19. června 2015,
- je vyžadováno již vydané pravomocné stavební povolení,
- více informací na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/