Program podporující rozvoj zemědělství a venkova byl dnes schválen Evropskou komisí


Jako šestý v pořadí byl dnes Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,31 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.
 
Prostředky z fondů budou směřovat do oblasti předávání poznatků a inovací v zemědělství i lesnictví, zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií. V rámci programu se projekty mohou dále zaměřit na zpracování zemědělských produktů, zlepšení ekosystémů a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.
Mezi plánované přínosy operačního programu patří:
• 3 496 podpořených podniků pro investice v zemědělských podnicích,
• 1 400 projektů v podpořených podnicích, které zajišťují dobré životní podmínky zvířat,
• 1 850 nově vytvořených pracovních míst,
• celková investice 25 800 662 EUR, která je vyčleněna na produkci obnovitelných zdrojů energie.
Žadatelé mohou v nejbližší době očekávat vyhlášení prvních výzev. Doporučujeme sledovat aktualizovaný harmonogram výzev na http://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=#Tabs.

Schváleny jsou následující OP:
1. OP PIK (29.4.)
2. OP ŽP (30.4.)
3. OP Zaměstnanost (6.5.)
4. OP Doprava (11.5.)
5. OP Výzkum, věda a vzdělávání (13.5.)
6. Program rozvoje venkova (18.5.)