MAS pozvala začínající zastupitele ze Šternberska na školení


Dvaadvacet zastupitelů z devíti obcí v SO ORP Šternberk využilo příležitosti poučit se, jak hospodárně řídit obec a efektivně nakládat s obecní pokladnou a majetkem. MAS Šternbersko je pozvala do Babic, kde se v úterý 3. března uskutečnil seminář „Vzdělaný zastupitel“.
Školitelem byl původně místostarosta a dnes tajemník MěÚ Valašského Meziříčí ing. Josef Matocha.  Má tedy zkušenosti ze samosprávy i státní správy, což bylo z prezentace patrné. Všem přítomným doporučil praktické webové stránky, ze kterých lze čerpat celou řadu užitečných informací kolem přípravy kupních a nájemních smluv, vydávání obecně závazných vyhlášek, záludností občanského zákoníku, procesu předkládání a schvalování vyhlášek i zákonů a podobně. 
Součástí semináře byl i kvíz, na kterém si účastníci vyzkoušeli své teoretické znalosti obecního zákona. Školitel se s nimi podělil o své zkušenosti z různých sporů mezi občany a městem i občany navzájem, poradil, kde hledat pro tyto případy řešení a závěrem doporučil brožurku pro zastupitele.
„Když jsem před 16 lety začínal jako starosta, žádné takové školení nebylo. Museli jsme se učit za pochodu,“ vzpomněl bývalý starosta a současný zastupitel Bělkovic-Lašťan David Berka. Seminář, kterého se rovněž zúčastnil, si velmi pochvaloval. „Bylo opravdu vidět, že přednáší člověk s dlouholetou praxí v oboru,“ konstatoval po jeho absolvování.
Seminář s názvem „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ pořádal Svaz měst a obcí ČR, ve spolupráci s obcí Babice a MAS Šternbersko. Zúčastnili se ho čtyři zastupitelé města Šternberk a jejich kolegové z obcí Babice, Bělkovice-Lašťany, Hlásnice, Hraničné Petrovice, Jívová, Lužice, Mladějovice a Mutkov.

Na fotografie se můžete podívat ZDE.

Text: Kateřina Kuncová Kapková
Foto: Josef Matocha a Kateřina Kuncová Kapková