Školy ve Šternberku jeví zájem o mezinárodní partnerství


Tematický workshop o možnostech škol zapojit se do mezinárodních aktivit uspořádali v pondělí 2. února 2015 pracovníci Městského úřadu Šternberk a MAS Šternbersko. Ti se také školení aktivně zúčastnili. Do řad posluchačů a diskutérů usedli zástupci základních škol z území SO ORP Šternberk a Univerzity Palackého v Olomouci. Mimo jiné zhlédli prezentaci programu ERASMUS+ a jeho možností na Šternbersku. Ujala se ho regionální konzultantka tohoto programu pro Olomoucký kraj Mgr. Tereza Dardová.
Z diskuze vyplynulo, že mnohé školy na Šternbersku nejsou v oblasti mezinárodních aktivit žádným nováčkem. Např. ZŠ Svatoplukova Šternberk se v letech 2011 až 2013 aktivně zapojila do projektu Comenius, založeném na mezinárodním partnerství škol. Společné téma znělo „Římané a rytíři na Moravě a v Bavorsku.“ Do budoucna je MAS Šternbersko připravena školám v dalším rozvoji mezinárodních aktivit pomoci. 
Únorový workshop byl součástí projektu „Zvyšování kvality ve vzdělání v SO ORP Šternberk“ z evropského Operačního programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“. 


Text: Pavel Roubínek, Foto: Pavel Ptáček