Školáci soutěžili s MAS Šternbersko a výstavou „Má vlast“ o dětské knížky


Ve středu 18. února byly na ZŠ náměstí Svobody ve Šternberku vyhlášeny výsledky dětské vědomostní soutěže spojené s putovní výstavou Má vlast cestami proměn. Obě zmíněné aktivity pořádala MAS Šternbersko, ve spolupráci s pražskou asociací Entente Florale CZ – Souznění a Městem Šternberk.
Soutěže se zúčastnily tři šternberské základní školy a gymnázium. Školáci a studenti měli tři dny na to, aby výstavu na Hlavním náměstí navštívili a vyhledali na panelech odpovědi na otázky ze soutěžních kuponů. Těch se ve finále sešlo celkem 65. Nejaktivnější byly děti ze ZŠ náměstí Svobody, kterých se do soutěže zapojilo 46. Z každé školy byl vybrán a oceněn soutěžící s nejvyšším počtem bodů. 
Předávání cen v podobě diplomů a pěkných dětských knížek se zhostil starosta města Stanislav Orság. Povyprávěl dětem o tom, jaké proměny se v posledních letech udály s městem Štenberk a poblahopřál všem vítězům i zúčastněným.
Na čtvrtém místě se umístil Václav Venský ze ZŠ náměstí Svobody, třetí příčku obsadil Tomáš Teplan z Gymnázia Šternberk, o druhé místo se se stejným počtem bodů podělily Dana Czabeová a Michaela Kocourková ze ZŠ Svatoplukova a absolutní vítězství si s plným počtem bodů právem vysloužila Adéla Poláčková ze ZŠ Dr. Hrubého.
Domů si úspěšní soutěžící odnesli knížky, které do soutěže věnovali asociace Entente Florale CZ – Souznění a MAS Šternbersko. Jedna z publikací zůstala ve školní knihovně na ZŠ náměstí Svobody, která zapůjčila pro slavnostní vyhlášení výsledků prostory tělocvičny. Poděkování také patří orientálním tanečnicím  Domu dětí a mládeže ve Šternberku Michaele Chmelové, Barboře Nesládkové a Soni Stránské, které svým vystoupením předávání cen příjemně zpestřily.

Text: Kateřina Kuncová Kapková
Foto: Josef Londa