MAS Šternbersko se stala partnerem Celostátní sítě pro venkov


Celostátní síť pro venkov (CSV) Olomouckého kraje, která přísluší pod Ministerstvo zemědělství, přijala mezi své partnery Místní akční skupinu Šternbersko. V úterý 27. ledna 2015 se pracovníci MAS zúčastnili setkání těchto partnerů v Olomouci, kde se seznámili s aktivitami CSV v roce 2014 a nahlédli do plánů pro rok 2015. CSV bude pro MAS významným partnerem především v oblasti dotačního titulu „Program rozvoje venkova.“ V jeho rámci se pod záštitou CSV konají v Olomouckém kraji semináře, motivační setkání, dny otevřených dveří, poznávací exkurze a další aktivity.