Celkem 26 žádostí ve výzvě PRV na podporu podnikání


Celkově 26 projektových žádostí přijala MAS Šternbersko ve dnech 20.6. – 22.7.2019 v rámci 3. výzvy Programu rozvoje venkova. Žádosti budou nyní podrobeny formálnímu a věcnému hodnocení. Seznam přijatých projektových žádostí naleznete ZDE.