Velký zájem o výzvy MAS Šternbersko zaměřené na sociální oblast


Do pátku 21.6.2019 měli zájemci možnost podávat projekty do dvou výzev MAS Šternbersko zaměřených na podporu sociálního začleňování a rozvoj/založení sociálního podnikání. Do výzvy MAS Šternbersko  - OPZ – Sociální začleňování byly předloženy čtyři projekty s celkovými náklady převyšujícími 8 mil. Kč. Do výzvy MAS Šternbersko  - OPZ – Sociální podnikání 2 pak byly předloženy 2 projekty v celkové hodnotě přesahující 5 mil. Kč.

U všech projektů nyní začíná proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, následně budou projekty projednány Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS Šternbersko.

Seznam přijatých žádostí ve výzvě OPZ - Sociální začleňování

Seznam přijatých žádostí ve výzvě OPZ - Sociální podnikání 2