Veřejné projednání regenerace sídliště Jívavská ve Šternberku


Velký zájem z řad občanů provázelo veřejné projednání regenerace sídliště Jívavská dne 17.6.2019 v Informačním centru Šternberk.

Setkání za účasti představitelů města a zpracovatele projektu provázela živá diskuse. Na setkání byly představeny výsledky dotazníkového šetření, které se mezi obyvateli sídliště uskutečnilo na přelomu dubna a května. Shrnutí výsledků zveřejňujeme pod touto zprávou.

Občané mohou rovněž zasílat své podněty související s plánovanými úpravami kontaktní osobě, kterou je vedoucí odboru investic a veřejných zakázek Ing. Miroslava Šestáková, kontakt uveřejňujeme níže:

Šestáková Miroslava, Ing.
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek
585 086 239
 

Prezentace s výsledky dotazníkového šetření ZDE.