Investice do školství a sociální infrastruktury


Do 29.3.2019 měli žadatelé možnost předkládat své projekty do dvou výzev MAS Šternbersko v rámci Integrovaného operačního programu (IROP), a to na budování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a infrastruktury základních škol. Do každé z výzev byly přihlášeny dva projekty. Nyní bude zahájen proces jejich hodnocení na straně MAS Šternbersko.
 
Přijaté projekty ve 6.výzvě MAS Šternbersko-IROP-Sociální infrastruktura naleznete zde: http://mas-sternbersko.cz/data/upload/2_SCLLD/IROP/socialni_infrastruktura/Seznam_pijatych_zadosti_IROP_Socialni_infrastruktura.pdf
 
Přijaté projekty ve 7.výzvě MAS Šternbersko-IROP-Infrastruktura základních škol naleznete zde: http://mas-sternbersko.cz/data/upload/2_SCLLD/IROP/Infrstruktura_zs_2/Seznam_pijatych_zadosti_IROP_Infrastruktura_ZS_II.pdf