Příspěvky na propagaci Strategie CLLD 2019


Dne 7.2.2019 schválila správní rada MAS Šternberska o.p.s. příspěvky na propagaci na rok 2019.

Seznam přijatých žádostí o propagaci SCLLD 2019 ZDE.