Pozvánka na jednání valné hromady MAS Šternbersko dne 13.1.2015


 

POZVÁNKA
na jednání valné hromady MAS Šternbersko, o.p.s.

 Vážení členové,
 dovoluji si Vás pozvat na jednání valné hromady MAS Šternbersko, o.p.s., které se uskuteční v  úterý 13.1.2015 v 16 hodin v kongresovém sále Hotelu S-PORT, Véska 91, 783 16 Dolany (Véska), (www. s-port.cz, ve Vésce odbočka u mateřské školky, směr tenisový areál, zde je možno také parkovat).
Program:
1) Zahájení, procedurální záležitosti
2) Přijetí nových členů
3) Informace o činnosti MAS za rok 2014
4) Výsledky hospodaření za rok 2014
5) Návrh rozpočtu na rok 2015, vč. návrhu výše členských příspěvků
6) Zpráva dozorčí rady
7) Prezentace nových Operačních programů EU 2014 - 2020
8) Různé
9) Závěr

Těším se na setkání.

 S pozdravem


                        Ing. Stanislav Orság,
       předseda správní rady MAS Šternbersko