Slavnostní zahájení investičních projektů na Státním hradě Šternberk


Za účasti Ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., představitelů Národního památkového ústavu, města Šternberka a dalších institucí byla dnes slavnostně zahájena realizace dvou projektů cílících na zvelebení Státního hradu Šternberk.

První projekt s názvem Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“ řeší především zlepšení technického stavu památky, odstranění přístupových bariér a zajištění lepšího zázemí pro návštěvníky. Díky projektu bude mimo jiné vybudována samostatná expozice v objektu strážního domku, obnoven bude objekt historické ledovny a dojde také k obnovení vyhlídky a posezení v parku. Celková dotace projektu je 49 mil. Kč. Realizován je z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace. Druhý projekt je pak zaměřen na restaurování souboru třinácti historických kachlových kamen. Projekt byl úspěšný ve výzvě MAS Šternbersko – IROP – Obnova památek kulturního dědictví. Celková výše dotace na projekt činí 1,5 mil. Kč.