Projekt E-Bezpečí na Šternberských školách


V průběhu měsíce října se žáci místních škol účastnili preventivního programu v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů.

Projekt s názvem „Surfujeme bezpečně“ se zaměřoval na žáky druhého stupně základních škol a jejich vrstevníky navštěvující nižší gymnázium ve Šternberku. Žáci z těchto škol byli proškoleni odborníky z projektu E-bezpečí z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. V rámci besedy se děti dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích nebo v čem spočívá nebezpečí sdílení informací na Facebooku.

Projekt byl podpořen z dotačního titulu Podpora prevence kriminality Olomouckého kraje.