Propagace SCLLD: Hody sv. Václava v Řídeči


11.  HODY SV. VÁCLAVA A PŘIPOMÍNKA 100 LET VZNIKU  ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V OBCI ŘÍDEČ DNE 28.9.2018

Dne 28.9.2018 se uskutečnily v obci Řídeč již 11. HODY SV. VÁCLAVA. Hody byly zahájeny v 10.00 hodin u kapličky sv. Václava mší, které se zúčastnilo cca 30 obyvatel obce. Dále od 11.00 – 14.00 hodin proběhla v místní tělocvičně výstava kronik obce a výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Na výstavě byla krom jiného prezentována historie Červeného kříže v obci Řídeč,  SDH Řídeč, polesí Řídeč, JZD Mladějovice, školství v obci od roku 1945 po současnost, prezentace fotografií obce, zachycení běžného života v obci, ale i historie Československé republiky a pamětní mince. Výstavu zajišťovala kronikářka obce paní Alena Žouželková. Výstavy kronik se zúčastnilo cca 50 občanů obce i návštěvníků z jiných obcí.

Od 13.30 – 18.00 hodin se uskutečnil kulturní program ve sportovním areálu obce Řídeč. Této akce se zúčastnilo cca 80 obyvatel i návštěvníků. Na buňkách sportovního areálu byl vyvěšen banner s propagací SCLLD MAS Šternbersko a během slavnostního přivítání hostů proběhla i prezentace MAS Šternbersko. Od 15.00 – 17.30 hodin hrála k tanci a poslechu živá hudba skupina GAMA Šternberk, proběhly exhibiční zápasy v malé kopané mezi muži a ženami v  Bumper ballech a tradiční zápas Řídeč – Chabičov.   Program byl dále doplněn skákacím hradem pro děti, cukrovou vatou, střelbou ze vzduchovek a výstavou limitované série nových pohlednic obce Řídeč, kterou nafotil v rámci svého projektu fotograf pan Miloslav Šerý.

Od 18.00 hodin proběhla soutěž o nejlepší hodovou kynutou buchtu, které se zúčastnilo 8 soutěžících. Soutěž proběhla v Hostinci u Zlatého potoka. Večerní Pohodová taneční zábava od 20.00 hodin byla za doprovodu hudební skupiny GEN ze Šternberka a  na této bylo cca 80 osob. Na přípravách oslav hodů sv. Václava v obci Řídeč se podílela především Komise pro místní záležitosti obce Řídeč, SDH Řídeč, ale i samotní občané. Celá akce se nesla v přátelském duchu a nebyl zaznamenán žádný konflikt či stížnosti na průběh hodů. Hody jsou zacíleny na všechny věkové skupiny občanů a jsou vždy vyhledávanou akcí pořádanou obcí.